Backup en restore

Iedereen maakt het wel eens mee dat per ongeluk een bestand of een map verwijderd wordt of dat de harde schijf beschadigd raakt. Op dat moment is het handig dat er nog een backup is van de bestanden die je nodig hebt. Een laatste red middel. TLpower maakt op verzoek een backup van de persoonlijke bestanden die op de computer staan. Als het nodig is kunnen we ook een complete recovery maken van een computersysteem.

De schrik van iedereen , die met veel gegevens op de computer werk,t is dat je gegevens verliest. Dit kunnen professionele gegevens zijn zoals databases of bedrijfskritische informatie, maar ook privé informatie zoals een muziekverzameling of een fotocollectie. Dat je computerapparatuur kapot gaat is al vervelend genoeg maar dat dan ook nog belangrijke gegevens verloren gaan dat is dan extra vervelend en heeft vaak een grotere inpakt als de apparatuur die kapot is.

Als Tlpower een data recovery moet doen maken we eerst een analyse of de data ook wel daadwerkelijk terug te halen is zodat er geen kosten gemaakt worden die niet tot een goed resultaat leiden. Als dat gedaan is maken we een kostenplaatje. vervolgens gaan we met gespecialiseerde programma’s aan de slag om zoveel mogelijk van de verloren gewaande gegevens terug te halen.

Waarom Tlpower?
  • Snel en vakkundig
  • Doelgericht
  • Bedreven
  • Bekwaam
  • Betrouwbaar
  • Op afstand mogelijk
Neem contact op

Email: info@tlpower.nl

Telefoon: 06-12803016